بتن لاتکس

بتن ریزی دیواره های بونکر پروژه مرکز درمان سرطان
بتن ریزی پارت اول سقف اول پروژه مرکز درمان سرطان اهواز
برگزاری سمینار تخصصی بتن در اهواز
برگزاری سمینار تخصصی
گروه فنی ومقاوم سازی بتن لاتکس
تاییدیه انجمن بتن ایران جهت اجرای عملیات مقاوم سازی،ترمیم و آب بندی
برگزاری سمینار یک روزه در دانشگاه علوم پزشکی
ارائه انواع افزودنی ها ومواد شمیایی ساختمان به پروژه سیتی سنتر خلیج فارس